Gebedshuis

Gebed is meer dan alleen je noden kenbaar maken, het is een sleutel tot redding, bevrijding, genezing, herstel, openbaring, overwinning, rust en nog zoveel meer.