Een gemeente die verschil wil maken

M12

Betekenis van de M12 groep:

Binnen Gloriehuis Bolsward maken we gebruik van het M12 principe. De M staat voor mission en 12 staat voor het aantal discipelen. Op dit moment is er een M12 groep in Franeker, Sneek en Bolsward.

Jezus had 12 personen om zich heen. Hij vertelde hen over het Koninkrijk van God. Hij coachte ze en stuurde ze er op uit om genezing, herstel en bevrijding te brengen. Het voorbeeld wat Jezus hier heeft laten zien willen wij op deze manier ook in de praktijk brengen.

Het is een groep waar je geestelijk verder kunt groeien en ontwikkelen en je leven met Jezus met elkaar deelt. In deze groepen ontvangen mensen herstel, training, vorming en toerusting. Bovendien leer je daar om leiderschap te dienen en word je getraind om leiderschap uit te gaan oefenen.

De zendingsopdracht van Jezus luidde: alle volken tot discipelen van Jezus te maken, ze te dopen en ze alles te leren wat hij geleerd heeft. Het zijn dus discipelen die leren ook anderen tot discipelen te maken. Dat laatste ontbreekt nogal eens. De M12 groep is een middel om die opdracht van Jezus gestalte te geven. 

Het is een proces van ontvangen en weer uitdelen naar mensen om je heen.

Wij geloven dat God voor iedereen een taak heeft. De M12 groep wil je helpen om jouw taak te ontdekken, te ontwikkelen en daarin uit te stappen.