M12

Binnen Gloriehuis Bolsward maken we gebruik van het M12 principe.