Een gemeente die verschil wil maken

Gebedshuis

Gebed is meer dan alleen je noden kenbaar maken, het is een sleutel tot redding, bevrijding, genezing, herstel, openbaring, overwinning, rust en nog zoveel meer.

Op deze avonden gaan we samen aanbidden, luisteren, en zoals Jezus deed; “wat Hij de Vader zag doen”.

Zo willen ook wij datgene wat we van het hart van de Vader ontvangen uit bidden en – werken zoals wij het op dat moment ervaren. Op deze manier willen wij een weg banen voor de heerlijkheid van God in mensen, en op aarde.

Gloriehuis Bolsward heeft een profetisch gebedshuis op de dinsdag in de oneven weken, zie bij de agenda voor deze week voor de exacte data.

Plaats en tijd: Bolsward, 19:45 schenken we koffie en thee en om 20:00 beginnen we met bidden