Een gemeente die verschil wil maken

Vrouwendag

Gloriehuis organiseert een paar keer per jaar een vrouwendag. Wij geloven dat God de vrouw, net als de man een unieke plek heeft gegeven om te functioneren. Tijdens de vrouwendagen willen we vrouwen toerusten om te gaan staan en te bewegen zoals God het bedoeld heeft. We doen dit door onderwijs te geven en soms bij een vrouwendag in groepen uit elkaar te gaan om te delen en van elkaar te leren. Tijdens deze dagen is er ook tijd om elkaar te leren kennen tijdens de lunch en is er ruimte voor gebed. Je bent van harte welkom op de vrouwendag, die wordt gehouden in maart en in oktober. Houdt onze agenda in de gaten voor de exacte data, of volg onze evenementen op facebook.

De eerstvolgende vrouwendag is in oktober, houdt de website goed in de gaten voor meer informatie en volg ons via Facebook!