Een gemeente die verschil wil maken

Zondagdiensten

Tijdens onze diensten is er veel ruimte voor aanbidding, voorbede en profetische bediening. We bidden voor elkaar en delen wat God in ons leven doet. We bemoedigen elkaar en vuren elkaar aan. Iedere Gloriehuis medewerker mag daar actief in functioneren.

De bijbel zegt dat waar twee of meer vergaderd zijn in de naam van Jezus, daar is Hij in het midden. Ons uitgangspunt is dat we Jezus de plaats willen geven die hem toekomt in ons leven en de diensten die we houden. Het draait om Hem.

Wij vinden het belangrijk dat de Heilige Geest de leiding heeft over alles wat we doen. We willen Hem volgen en dat betekent dat de dienst wel eens totaal anders kan gaan dan we van tevoren hebben bedacht. Dat vinden we helemaal niet erg, omdat we willen dat God tot Zijn doel komt.

De gemeente is een soort gezin waar iedereen zich thuis mag voelen. Daarom is er ook veel aandacht voor elkaar. Af en toe eten we met elkaar of doen totaal iets anders in een ontspannen sfeer. Ook dat vinden er bij horen om één gemeente te zijn.

Voor kinderen (Glorie Toppers) zijn er aparte samenkomsten. De Glorie Toppers horen bij de gemeente, bij het “gezin”. Wij geloven dat de Glorie toppers goed onderwijs horen te krijgen. Onderwerpen als: wie ben ik, hoe kijkt God naar mij, de gaven van de Geest, dansen, vlaggen en bidden worden onderwezen. Daarnaast mogen de Glorie Toppers meedoen in de aanbidding, bidden voor en met elkaar. Ze zijn Gods oogappel.

De tieners hebben elke eerste zondag van de maand tijdens de samenkomst een eigen programma.