Een gemeente die verschil wil maken

Doop Roelof en Corrie

Op 1 april tijdens de paasdienst hadden we een prachtige doopdienst.