Een gemeente die verschil wil maken

Het team

Binnen Gloriehuis Bolsward werken we met een team.

Ons team bestaat uit:  Sijmen & Greet van der Werf, Ger-Jan Lagerweij, Ybelle Damsma, Age Brander en Yme & Gepke Zijlstra (diakenen). Binnen het team bespreken we alles wat Gloriehuis Bolsward aangaat, de plannen die er zijn en de koers die we willen uitstippelen voor de toekomst.


Hieronder stelt het team zich aan je voor:

Voorgangers: Sijmen & Greet van der Werf

Wij zijn Sijmen en Greet van der Werf. Wij zijn 28 jaar getrouwd en hebben twee zonen en twee schoondochters.

Sijmen maakte op 18-jarige leeftijd de beslissing Jezus te willen volgen. Sijmen’s passie ligt bij het leren kennen van God. Zijn diepste verlangen is mensen zo te zien veranderen dat ze in hun handelen meer op Jezus gaan lijken. Sijmen houdt zich bezig met het geven van onderwijs en het helpen en ondersteunen van medegelovigen in het leren kennen van God. Naast een rustige, evenwichtige man is Sijmen ook een wijs en liefdevol persoon met een hart voor zijn medemens.

Naast mijn activiteiten bij Gloriehuis Bolsward werk ik, Greet, als Teamleider Uitvoering bij een postbedrijf. Waar ik van geniet en helemaal enthousiast van word is om mensen te zien groeien, mensen te zien genezen en tot hun doel te zien komen. Mijn verlangen is dat mensen een relatie met Vader, Zoon en Heilige Geest krijgen zoals het bedoeld is. Vrij met hen durven te praten. Hij wil ons zoveel leren. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters Gods. Ik maak graag het vuur in mensen los door een voorbeeld voor hen te zijn, te laten zien wat Hij in en door mij heen wil doen en zo ook anderen mee te nemen om tot hun doel en droom te komen, werkelijkheid te zien worden.

Diakenen: Yme & Gepke Zijlstra

Wij zijn Yme en Gepke Zijlstra. We zijn 28 jaar gelukkig getrouwd en hebben een zoon en een dochter, een schoonzoon, en kleinzoon. Al meer dan 30 jaar zijn we actief in het koninkrijk van God op allerlei gebieden, waarvan de laatste jaren oudsten en nu diakenen. Sinds 4 jaar zijn wij actief in het Gloriehuis, waar we het team ondersteunen als diakenen. Ons verlangen is dat steeds meer mensen tot geloof in de Here Jezus zullen komen. Dat ze zullen worden gered, genezen, bevrijd en een leven zullen gaan leven, vol van de Heilige Geest, om de wereld te bereiken.

Teamlid: Ger-Jan LagerweijIk ben Ger-Jan Lagerweij, 21 jaar getrouwd met Corine en vader van 2 zoons van 12 en 8. Opgegroeid in de traditionele kerk heb ik bij Gloriehuis geleerd om te leven in de vrijheid van Christus, en me daarin te laten leiden door de Heilige Geest. Dit heeft me verder gebracht dan ik ooit had durven dromen.Ik ben een rustige, evenwichtige en dienende persoon die dat vanuit liefde doet, maar daarbij altijd de individuele mens voor ogen heeft. In het dagelijks leven werk ik als Senior Manager bij een specialist in klantcontact.

Teamlid: Age Brander

Ik ben Age en samen met mijn prachtige vrouw hebben we 3 kinderen en een kleinkind.
Zoals ik in het Gloriehuis de vrijheid en ruimte gekregen heb om mijzelf te leren zijn, wil ik dit graag doorgeven.
Mensen tot ontplooiing zien komen, ontdekken dat zij geliefd zijn door God Vader, ongeacht het verleden.

Echte passie is voor mij dat mensen ontdekken wat voor unieke gaven God in hen gelegd heeft om Zijn liefde zichtbaar te maken in henzelf en daarna weer door te geven. Zoals Jezus deed met zijn volgelingen, en doet met een ieder die Hem ook vandaag volgen, te leren Leven met Gods overvloedige zegen.
Wat je verhaal ook is, de boodschap die ik je wil geven is dat je geliefd en gewaardeerd bent, niet om wat je kunt, hebt of doet. Maar om wie jij bent, een mens geschapen door God met een doel. Graag help ik je bij die reis, zoals ik ook geholpen werd en  word!

Teamlid: Ybelle Damsma

Op 16 jarige leeftijd heb ik een keuze gemaakt om de Here Jezus te volgen en aan Hem toegewijd te zijn. Sinds anderhalf jaar ben ik lid van deze gemeente en ga iedere zondag met vreugde naar de dienst toe.  Je wordt gestimuleerd om aan de slag te gaan met je talenten en je mag leren om in vrijheid uit te stappen. Ik wordt enthousiast wanneer ik zie hoe God met iedereen aan de slag gaat en degene die zoekende zijn een harts ontmoeting hebben met Hem. Persoonlijk geloof ik er in dat de Here Jezus zegt: “kom zoals je bent, Ik ben blij met jou” en Ik wil met je optrekken. In dat proces vindt er verandering plaats en komt God tot Zijn doel in jouw en mijn leven. In het dagelijks leven werk ik met mensen die gebroken zijn en soms aan de zelfkant van de maatschappij staan. Dat  is ook de reden waarom ik o.a met veel passie binnen het pastorale team zit.  Het is bijzonder om er bij te mogen zijn wanneer mensen een stuk innerlijke genezing ontvangen, in vrijheid mogen wandelen en God tot Zijn doel komt in ieders leven. Ben je nieuwsgierig geworden: Je bent van harte welkom.