Een gemeente die verschil wil maken

Gloriehuis Bolsward

Gloriehuis Bolsward

Gloriehuis is een kerk in Bolsward die bestaat uit een groep mensen die het verlangen heeft om God beter te leren kennen en om elkaar op te bouwen in het geloofsleven. Wij willen graag lijken op ons grote voorbeeld Jezus Christus en vinden het belangrijk dat de Heilige Geest tot zijn doel komt in ons leven en in de samenkomsten.

De visie van Gloriehuis

Onze visie is het Koninkrijk van God bouwen en proclameren in Bolsward en wijde omgeving en het maken van discipelen en hen opbouwen, aanmoedigen en uitzenden.

Elke zondag om 10.30 uur

Zondagsdienst

Tijdens onze diensten is er veel ruimte voor aanbidding, voorbede en profetische bediening. We bidden voor elkaar en delen wat God in ons leven doet. We bemoedigen elkaar en vuren elkaar aan. Iedere Gloriehuis medewerker mag daar actief in functioneren.

De Bijbel zegt dat waar twee of meer vergaderd zijn in de naam van Jezus, daar is Hij in het midden. Ons uitgangspunt is dat we Jezus de plaats willen geven die hem toekomt in ons leven en de diensten die we houden. Het draait om Hem.

Jezus deed; “wat Hij de Vader zag doen”.

Profetisch Gebedshuis

Gebed is meer dan alleen je noden kenbaar maken, het is een sleutel tot redding, bevrijding, genezing, herstel, openbaring, overwinning, rust en nog zoveel meer.

Op deze avonden gaan we samen aanbidden, luisteren, en zoals Jezus deed; “wat Hij de Vader zag doen”.

Binnen Gloriehuis Bolsward hebben wij toerustingsavonden. Deze avonden ligt de focus op het beter leren kennen van Jezus.

Contact opnemen met Gloriehuis?