Activiteiten

Binnen Gloriehuis zijn er vele activiteiten waarbij iedereen welkom is. Tijdens deze activiteiten ontmoeten wij elkaar, bidden wij met elkaar, aanbidden wij God, praten we met elkaar en steunen wij een ieder die dit nodig heeft.

Tot onze activiteiten behoren:

  • De zondagdiensten
  • Aanbidding en gebedsavonden
  • De kringavonden
  • Het profetisch gebedshuis
  • Activiteiten voor mannen onder elkaar
  • Glorieschool
  • Zending
  • Vrouwendagen

We vertellen je graag meer over onze activiteiten, zodat je een nog beter beeld krijgt van wat wij doen en waar wij als gemeente voor staan.

Wij vinden het ook leuk om af en toe iets totaal anders te doen. Gemeente zijn is in onze ogen niet alleen maar het luisteren naar een preek, maar ook samen dingen doen.

Elke zondag om 10.30 uur

Zondagsdienst

Tijdens onze diensten is er veel ruimte voor aanbidding, voorbede en profetische bediening. We bidden voor elkaar en delen wat God in ons leven doet. We bemoedigen elkaar en vuren elkaar aan. Iedere Gloriehuis medewerker mag daar actief in functioneren.De bijbel zegt dat waar twee of meer vergaderd zijn in de naam van Jezus, daar is Hij in het midden. Ons uitgangspunt is dat we Jezus de plaats willen geven die hem toekomt in ons leven en de diensten die we houden. Het draait om Hem.

Wij vinden het belangrijk dat de Heilige Geest de leiding heeft over alles wat we doen. We willen Hem volgen en dat betekent dat de dienst wel eens totaal anders kan gaan dan we van tevoren hebben bedacht. Dat vinden we helemaal niet erg, omdat we willen dat God tot Zijn doel komt. De gemeente is een soort gezin waar iedereen zich thuis mag voelen. Daarom is er ook veel aandacht voor elkaar. Af en toe eten we met elkaar of doen totaal iets anders in een ontspannen sfeer. Ook dat vinden er bij horen om één gemeente te zijn.Voor kinderen (Glorie Toppers) zijn er aparte samenkomsten. De Glorie Toppers horen bij de gemeente, bij het “gezin”. Wij geloven dat de Glorie toppers goed onderwijs horen te krijgen. Daarnaast mogen de Glorie Toppers meedoen in de aanbidding, bidden voor en met elkaar. De tieners hebben één keer in de vier weken een eigen programma.

Leiding van de Heilige Geest

Aanbidding en gebedsavonden

God aanbidden, Hem eren met alles wat in ons is. We geloven in de kracht van aanbidding en gebed. Tijdens de aanbiddings en gebedsavonden volgen we de leiding van de Heilige Geest geen enkele avond zal daarom hetzelfde zijn. Je bent van harte welkom om mee te aanbidden. In de agenda vindt je de data wanneer we bij elkaar komen.

Training, vorming, toerusting

Kringavonden

Binnen Gloriehuis Bolsward hebben wij kringavonden. Deze avonden ligt de focus op het beter leren kennen van Jezus.

Het is een groep waar je geestelijk verder kunt groeien en ontwikkelen en je leven met Jezus met elkaar deelt. Tijdens deze avonden ontvangen mensen herstel, training, vorming en toerusting. Het is een proces van leren, ontvangen en weer uitdelen naar mensen om je heen. Je bent van harte welkom, voor de date kun je onze agenda raadplegen.

Elke tweede zondag van de maand

Tienerdienst

Voor alle tieners op de middelbare school t/m 17 jaar is er elke tweede zondag van de maand speciale Glorie10ers dienst.

Een dienst waarin we een ontspannen en gezellige tijd hebben met elkaar!

We connecten, gaan geen onderwerp uit de weg en helpen jouw skills te ontwikkelen voor de Koning.

Daarnaast trekken we er gezamenlijk op uit naar leuke tiener events in het land.

Training, vorming, toerusting

Gebedshuis

Gebed is meer dan alleen je noden kenbaar maken, het is een sleutel tot redding, bevrijding, genezing, herstel, openbaring, overwinning, rust en nog zoveel meer. Op deze avonden gaan we samen bidden, luisteren, en zoals Jezus deed; “wat Hij de Vader zag doen”. Zo willen ook wij datgene wat we van het hart van de Vader ontvangen uit bidden en – werken zoals wij het op dat moment ervaren.

Gloriehuis Bolsward heeft een profetisch gebedshuis op de dinsdag in de oneven weken, zie bij de agenda voor deze week voor de exacte data.

Een gevende gemeente

Zending

Gloriehuis Bolsward wil een gevende gemeente zijn; niet alleen geestelijk, maar ook financieel. Daarom ondersteunen wij diverse projecten in binnen- en buitenland. Een van deze projecten is onze sponsoring van Compassion.

Samen God groot maken

Vrouwendag

Enkele keren per jaar organiseert Gloriehuis een vrouwendag. Dit is een dag waarop we elkaar als vrouwen aanmoedigen, opbouwen en samen God groot maken.

Speciaal voor mannen

Mannendag

Gloriehuis organiseert regelmatig een mannendag. Speciaal voor mannen met thema’s zoals identiteit, gezin, je relatie met God en nog veel meer.

Houdt onze agenda en social media in de gaten voor meer informatie en data.