Giften

​Alle activiteiten die Gloriehuis doet zijn mogelijk door giften en offers. Hierdoor zijn wij in staat om het Koninkrijk van God te helpen bouwen in Bolsward en omgeving. Als je ons werk wilt ondersteunen dan kan dat door een gift over te maken naar:

Iban NL78 INGB 0006 3082 72 t.a.v. ‘Gloriehuis’.

Gloriehuis Bolsward is door de Belastingdienst erkend als ANBI (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Dit betekent dat een gift die je aan Gloriehuis Bolsward geeft, aftrekbaar is van de belasting.

Wil je meer informatie, dan kan dit via ons contactformulier.

Klik hier voor de ANBI verantwoording.